Program - III Studencka Konferencja Starożytnicza

Program

Program

Zarezerwowaliśmy czas dla około 40-50 dwudziestominutowych wystąpień (pogrupujemy je w sesje tematyczne), po których - mamy nadzieję, że po każdym - nastąpi przynajmniej kilkuminutowa dyskusja na ogólnym forum. Resztę rezerwujemy dla spotkań towarzyskich oraz dla dyskusji, debat i pogawędek w tak zwanych kuluarach bliższych i dalszych. Do wygłoszenia gościnnych wykładów zaprosiliśmy kilku uznanych polskich badaczy zajmujących się antykiem. Planujemy również spektakl teatralny i uroczysty bankiet.
referaty.pdf

Lista referatów

sks3program.pdf

Program III SKS